verklein lettertype vergroot lettertype
16 maart 2017 - BIE 84

Berichten IE januari/februari 2017

Artikelen
A Call for Caution - Het nieuwe recht van merkhouders tegen goederen in transit en de bewijslast voor niet-inbreuk in het land van eindbestemming – Martin Senftleben en Lotte Anemaet

Pandrecht en beslag op een octrooiaanvrage en hun lot na de toekenning van het octrooirecht – Matthijs van Essen

De ‘protective letter’ niet langer ‘protected’ - Het recht op afschrift van de grijsmakingsbrief in IE-zaken, en daarbuiten – Alexander Tsoutsanis


Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2016 – Rein-Jan Prins

Terugblik
Procesrecht/sancties – C.J.J.C van Nispen en T.E. Deurvorst

Rechtspraak
Handelsnaamrecht
Nr. 1 Rechtbank Noord-Holland 25 oktober 2016, Bureau aan Zee/Buro aan Zee, IEF 16417, ECLI:NL:RBNHO:2016:9866 (handelsnaamrecht: ontstaan en onderscheidend vermogen; 1019h Rv)
– met noot van A.C.M. Alkema


Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 2 Hof Den Haag 2 februari 2016, Janssen Pharmaceutica/Mylan, IEF 15661, ECLI:NL:GHDHA:2016:152 (inventiviteit; synergetisch effect buiten beschouwing gelaten in PSA)

Merkenrecht
Nr. 3 Benelux-Gerechtshof 4 november 2016, Upper at home/The Works, Zaak A 2015/1, IEF 16389 (rechtsmiddelen van houder van vervallen merk)

Nr. 4 Rechtbank Den Haag 13 juli 2016, Unilever/Technopharma, IEF 16107, ECLI:NL:RBDHA:2016:8130 (Beneluxmerk; vordering tot nietigverklaring; algemeen bekend merk (art. 6bis UvP)?; depot te kwader trouw?)

Boekbespreking
F.W. Grosheide (red.) e.a., Handhaving van intellectuele eigendom – C.J.J.C. van Nispen15 september 2016 - BIE 80

Berichten IE augustus 2016

Artikel
Uitbreiding van materie in het octrooirecht – Theo Blomme

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 34 Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, Accord/Medac, IEF 16148; ECLI:NL:RBDHA:2016:8596 (octrooi nietig
wegens gebrek aan inventiviteit) – met noot van K.M.L. Bijvank


Procesrecht
Nr. 35 HvJ EU 28 juli 2016, United Video/Telenet, IEF 16154; ECLI:EU:C:2016: 611; C-57/15 (art. 14 Handhavingsrichtlijn geeft recht op vergoeding van minstens een significant en passend deel van de daadwerkelijke proceskosten) – met noot van C.J.J.C. van Nispen

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 36 Octrooicentrum Nederland 1 juni 2016, beschikking op bezwaar inzake NL 1041106 (rol octrooigemachtigde; geen telefonisch intrekken verzoek om nieuwheidsonderzoek)
17 augustus 2016 - BIE 79

Berichten IE juli 2016

Artikelen
Associatie in het merkenrecht: verwarrende taalversies? – Paul van der Kooij

Van Containerbox/City Box naar Wieland/GIA; zoek de verschillen – Beschouwingen over de proceskostenvergoeding na intrekking van een kort geding – Constant van Nispen

Rechtspraak
Procesrecht
Nr. 29 HR 3 juni 2016, Wieland/Gia Systems, IEF 15988, ECLI:NL:HR:2016:1087 (HR geeft nieuwe regels voor intrekking kort geding en proceskostenvergoeding; overgangsrecht)

Octrooirecht
Nr. 30 Vzr. Rechtbank Den Haag 17 juni 2016, B.Braun/Becton, IEF 16045, ECLI:NL:RBDHA:2016:6803 (kort geding; inbreukverbod afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang) – met noot van R.M. Kleemans

Handelsnaamrecht
Nr. 31 Rechtbank Den Haag 15 juni 2016, Parfumswinkel/ANS Trading, IEF 16003, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475
(conflicterende handelsnamen ‘Parfumswinkel’ en ‘Parfumswebwinkel’; beroep op ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) verworpen omdat handelsnaam niet louter beschrijvend is; gevaar voor verwarring aanwezig; verbod) – met noot van D.J.G. Visser


Kwekersrecht
Nr. 32 HvJ EU 9 juni 2016, Hansson/Jungpfl anzen, IEF 16010, zaak C-481/14, ECLI:EU:C:2016:419 (prejudiciële
verwijzing; communautair kwekersrecht; Verordening (EG) nr. 2100/94; inbreuk; passende vergoeding; vergoeding van de geleden schade; gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten)
– met noot van P.A.C.E van der Kooij
– met noot van T.E. Deurvorst


Rechtspraak in het kort
Merkenrecht
Nr. 33 HvJ EU 4 mei 2016, Th e Queen/Secretary of State for Health, IEF 15923, ECLI:EU:C:2016:325 (uitleg bepalingen richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten)11 juli 2016 - BIE 77

Berichten IE mei/juni 2016

Artikelen
Eengemaakt octrooigerecht – is het al vijf over twaalf? – Robert van Peursem

Standaardisering van SEP-geschillen: het Huawei/ZTE-arrest – Daan de Lange

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 22 HvJ EU 16 juli 2015, Huawei/ZTE, IEF 15127, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (standaard essentieel octrooi; misbruik van machtspositie; FRAND; licentie)

Nr. 23 Gerechtshof Den Haag 16 februari 2016, Astrazeneca en Shionogi/Resolution, IEF 15698, ECLI:NL:GHDHA:2016:339 (beschermingsomvang octrooien (art. 69 EOV en Protocol; toegevoegde materie) – met noot van P.L. Reeskamp

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 24 Gerechtshof Den Haag 24 november 2015, Rhodia/Jiaxing Zhanghua en Ningbo Wanglong, IEF 15443,
ECLI:NL:GHDHA:2015:3923 (grensoverschrijdende bevoegdheid; gebrek aan inventiviteit)


Merkenrecht
Nr. 25 Rechtbank Den Haag 1 juni 2016, Leatherman/gedaagde, IEF 15995, ECLI:NL:RBDHA:2016:5999 (gebruik merk in domeinnaam; proceskosten exequatur)

Nr. 26 Rechtbank Den Haag 13 april 2016, Bacardi/Seva, IEF 15862, ECLI:NL:RBDHA:2016:3789 (invoer in de EER en onder een accijnsschorsingsregeling plaatsen van merkgoederen zonder toestemming van de merkhouder levert merkinbreuk op)

Nr. 27 Rechtbank van Koophandel Brussel 17 maart 2016, August Storck/Leonidas, IEF 15887, IEFbe 1773, zaak 2016/2232 (slogan als merk; verwatering)

Nr. 28 Rechtbank Den Haag 9 maart 2016, Porsche/gedaagde, IEF 15750, IEFbe 1721, ECLI:NL:RBDHA:2016:2477 (samenloop BVIE en Uniemerk; bevoegdheid)

Boekbespreking
Marnix Langeveld, Merken en Satire – D.W.F. Verkade04 mei 2016 - BIE 75

Berichten IE april 2016

Artikel
Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de handhavingsrichtlijn – Peter Blok

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 15 Hoge Raad 5 februari 2016, Bayer Pharma/Sandoz, IEF 15677, ECLI:NL:HR:2016:196 (beschermingsomvang;
equivalentie)
Conclusie Mr. G.R.B. van Peursem – met noot J.H.J. den Hartog en T.M. Blomme


Rechtspraak in het kort

Merkenrecht
Nr. 16 HvJ EU 3 maart 2016, Daimler/Együd Garage, IEF 15737; ECLI:EU:C:2016:134, C-179/15 (voormalig erkend garagehouder niet aansprakelijk voor internetadvertenties waarin indruk van commerciële band tussen dat bedrijf en de merkhouder wordt gesuggereerd, indien de garagehouder zich heeft ingespannen om die advertenties verwijderd te krijgen)

Nr. 17 Gerecht EU 24 februari 2016, Coca Cola/BHIM, IEF 15715, ECLI:EU:T:2016:94 (onderscheidend vermogen vormmerk; inburgering; gebruik in combinatie met woord- of beeldmerk)

Nr. 18 Rechtbank Rotterdam 1 maart 2016, WFL/Philip Morris, IEF 15739, ECLI:NL:RBROT:2016:1630 (beslaglegger op partij sigaretten dient in beginsel de mogelijkheid te worden geboden om in een bodemprocedure te bewijzen dat die sigaretten waren bestemd voor de Nederlandse markt)

Auteursrecht
Nr. 19 HvJ EU 17 maart 2016, Liff ers/Mandarina en Mediaset, IEF 15784, ECLI:EU:C:2016:173, C-99/15 (morele schade op grond van Handhavingsrichtlijn ook te vorderen naast hypothetische royalty’s)

Nr. 20 Rechtbank Overijsel 17 februari 2016, Siemens/ KTK, Holimex en Citadel, IEF 15757, ECLI:NL:RBOVE:2016:800 (begroting schadevergoeding, forfaitaire vergoeding en proceskosten wegens gekraakt softwarelicentiebestand)

Procesrecht
Nr. 21 Hoge Raad 19 februari 2016, Burgers Lederwarenfabriek/Basil, IEF 15706, ECLI:NL:HR:2016:268 (inbreuk op auteursrecht en/of niet-geregistreerd modelrecht; geen ‘andere veroordeling’ in appel; strekking art. 19 GModVo; toeschatting proceskosten ex art. 1019h)04 april 2016 - BIE 74

Berichten IE maart 2016

Artikel
Bewijsbeslag in vergelijkend perspectief – Martin Senftleben en Nina Dorenbosch

Rechtspraak
Handelsnaamrecht
Nr. 7 Hoge Raad 4 december 2015, LR Advocaten/LMR Advocaten, IEF 15504, ECLI:NL:HR:2015:3477 (proceskostenveroordeling; art. 1019h Rv; art. 6 Handelsnaamwet; verwarringsgevaar; alle omstandigheden van het geval) – met noot van R. Chalmers Hoynck van Papendrecht

Procesrecht
Nr. 8 Hoge Raad 13 november 2015, AIB/Novisem, IEF 15425, ECLI:NL:HR:2015:3304 (exhibitie; inzage en afschrift van bescheiden; rechtsbetrekking; rechtmatig belang; redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk; inbreuk of dreigende inbreuk voldoende aannemelijk; ‘te koop aanbieden’; in de handel brengen; aanbod) – met noot van T.F.W. Overdijk

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 9 Rechtbank Den Haag 28 oktober 2015, ZTE Netherlands/Vringo Infrastructure, IEF 15371, ECLI:NL:RBDHA:2015:12320 (gebrek aan inventiviteit; geen probleemuitvinding)

Merkenrecht
Nr. 10 Gerechtshof Amsterdam 1 december 2015, Stichting Eco Communicatie/Stichting Eco label, IEF 15696, ECLI:NL:GHAMS:2015:5690 (geen sprake van belanghebbende als bedoeld in art. 2.27 lid 1 BVIE)

Nr. 11 Rechtbank van Koophandel Brussel 23 december 2015, Capri Sun/Tropicalia Beverages Industries, IEF 15600
(vormmerk van de stazak van Capri Sun is niet technisch bepaald)


Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 26 januari 2016, Pacogi/Lacoste, IEF 15659 (verwarringsgevaar; oppositie)

Nr. 13 HvJ EU 4 februari 2016, Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft, IEF 15675, ECLI:EU:C:2016:71 (licentiehouder kan vordering wegens inbreuk op gemeenschapsmerk instellen, ook indien de licentie niet in het register is ingeschreven)

Procesrecht
Nr. 14 Gerechtshof Den Haag 9 november 2015, High Point/KPN, IEF 15408, ECLI:NL:GHDHA:2015:3099 (weigering nieuwe octrooiconclusies op grond van tweeconclusies-regel)07 december 2015 - BIE 70

Berichten IE november 2015

Artikelen
Bewijsbeslagen in en buiten IE – Constant van Nispen
De totaalindruk, kern van het bewerkingsrecht – Antoon Quaedvlieg

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 53 Gerechtshof Den Haag 14 juli 2015, MSD/Teva, IEF 15109, ECLI:NL:GHDHA:2015:1899 (beschermingsomvang octrooi op tweede medische indicatie versus subgroep indicatie; uitleg van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding bij indirecte inbreuk) – met noot van T.M. Blomme

Merkenrecht
Nr. 54 Rechtbank Den Haag 8 juli 2015, Converse/Alpi (Converse I), IEF 15123, ECLI:NL:RBDHA:2015:7832 (deskundigenonderzoek: persoon van de deskundige;
instructies voor de uitvoering van het deskundigenonderzoek;
hoor en wederhoor; geheime bedrijfsinformatie;
onwillige buitenlandse getuigen) – met noot van E. Groot

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 55 Rechtbank Den Haag, 3 juni 2015, Jet Set Hydrotechniek/Hoffland en BIS, IEF 14992, ECLI:NL:RBDHA:2015:6346 (uitbreiding van materie)

Nr. 56 Voorzieningenrechter Den Haag 14 augustus 2015, Coloplast/Medical4You, IEF 15181, ECLI:NL:RBDHA:2015:9655 (gebrek aan inventiviteit; beslissing wijkt af van Oppositie Afdeling van EOB)

Nr. 57 Rechtbank Den Haag 26 augustus 2015, Hymmen Industrieanlagen/Teijin Aramid,
IEF 15199 (opeisingsactie)

Merkenrecht
Nr. 58 Hof Den Bosch 24 juni 2014 en 22 september 2015, Converse/Aspo c.s. (Converse II), IEF 15273; ECLI:NL:GHSHE:2014:1881 en ECLI:NL:GHSHE:2015:3657 (uitputting van merkrechten; achtereenvolgende bewijsopdrachten)

Nr. 59 Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 oktober 2015, Ravensburger/Jaludo, IEF 15363, ECLI:NL:RBAMS:2015:7379 (bij gebruik van het woord ‘memory’ in combinatie met een ander woord in de naam van een spel is geen sprake van gebruik van dat woord als merk, maar van een beschrijving van het aangeboden spel)

 31 oktober 2015 - BIE 69

Berichten IE oktober 2015

Artikelen
Auteursrecht op smaak? De grenzen van het auteursrechtelijk werkbegrip na het Kecofa/Lancôme-arrest
– Tobias Cohen Jehoram 198

Over rasnamen en rasmerken
– Paul van der Kooij 207

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 46 Rechtbank Den Haag 15 juli 2015, Resolution/Shionogi c.s., IEF 15120, ECLI:NL:RBDHA:2015:8197 (Europees octrooi; beschermingscertificaat; beschermingsomvang; equivalentie; afstand van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi aanspraak geeft (‘afstandsleer’))
– met noot van R.M. Kleemans 211

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 47 Vzr. Rechtbank Den Haag 22 april 2015, Matador/Bick en Little Jumbo Klimmaterieel, IEF 14898, ECLI:NL:RBDHA:2015:8869 (octrooi betreffende een trekhaakslot; gerede kans octrooi niet inventief; geen inbreuk) 228

Merkenrecht
Nr. 48 Gerechtshof Amsterdam 30 april 2015, X B.V./ de Inspecteur, IEF 15219 (douanewaarde; geen verplichting tot bijtelling van royalties als bedoeld in art. 32 lid 1 onder c CDW) 229
Nr. 49 Vzr. Rechtbank Den Haag 7 augustus 2015, FKP Sojuzplodoimport/Spirits, IEF 15170, ECLI:NL:RBDHA:2015:9255 (onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk) 230

Modellenrecht
Nr. 50 Gerecht EU 10 september 2015, T-525/13, H&M/BHIM en YSL, IEF 15238 (gemeenschapsmodel; vrijheid van de ontwerper; eigen karakter) 231

Reclamerecht
Nr. 51 Vzr. Rechtbank Den Haag 6 augustus 2015, Oculus/I-Optics, IEF 15169 (vergelijkende reclame; spoedeisend belang; pan-Europees verbod; art. 6:194a BW) 231

Procesrecht
Nr. 52 HvJ EU 16 juli 2015, C-580/13, Coty/Stadtsparkasse Magdeburg, IEF 15116, ECLI:EU:C:2015:243 (beroep op bankgeheim geen onbeperkt en onvoorwaardelijk verweer tegen plicht ex art. 1019f Rv) 23230 september 2015 - BIE 68

Berichten IE september 2015

Artikel
De toenemende invloed van het Handvest op het recht van intellectuele eigendom
– Christiaan Alberdingk Thijm en Caroline de Vries 174

Rechtspraak
Merkenrecht
Nr. 42 Vzr. Rechtbank Den Haag 3 augustus 2015, Stichting Ventoux3/Stichting Stop Hersentumoren.nl, IEF 15161 (herziening van ex parte verbod op merkinbreuk;vraag of eerder merkdepot te kwader trouw is verricht en in dat verband wie eerste voorgebruiker was;rectificatie)
– met noot van M. Schut 184

Rechtspraak in het kort

Merkenrecht
Nr. 43 Gerecht EU 16 juni 2015, T-396/14, Best-Lock/OHIM en Lego Juris, IEF 15029 (beroep op argumenten eerder uit de procedure; vorm noodzakelijk voor technische uitkomst, kenmerkende elementen) 195
Nr. 44 HvJ EU 25 juni 2015, C-147/14, Loutfi /AMJ Meatproduct en Halalsupply, IEF 15050, ECLI:EU:C:2015:420 (het in aanmerking nemen van het gebruik van een andere taal dan een offi ciële taal van de Europese Unie bij de beoordeling van verwarringsgevaar) 196

Handelsnaamrecht
Nr. 45 Vzr. Rechtbank Gelderland 13 juli 2015, Zonwering- Lochem/Pieterse Zonwering, IEF 15102 (beschrijvend karakter van de handelsnaam/domeinnaam) 196
Lees hier de losse artikelen10 september 2015 - BIE 67

Berichten IE juli/augustus 2015

Artikel
Databankenrecht en zoekmachines: de stand van zaken – Sophie van Loon en Joran Spauwen

Rechtspraak
Octrooirecht

Nr. 33 HvJ EU 12 februari 2015, C 539/13, Merck/Sigma, IEF 14645, ECLI:EU:C:2015:87 (toetreding EU Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Kroatië; specifiek mechanisme; vrij verkeer van goederen; artikel 30 VWEU; uitputting) – met noot van D.F. de Lange

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht

Nr. 34 Rechtbank Overijssel 31 maart 2015, SpeedProSystems/curator FSPS, IEF 14839 (overdrachtsakte niet rechtsgeldig)
Nr. 35 Rechtbank ’s-Gravenhage 22 april 2015, Synthon/Teva, IEF 14885 (overdrachtsakte niet rechtsgeldig)

Merkenrecht
Nr. 36 Vzr. Rechtbank Rotterdam 16 maart 2015, eisers/gedaagde, IEF 14801 (merkenrecht; geldig merk nu naar voorlopig oordeel geen sprake is van gebruikelijke benaming of verwatering van het woordmerk; slaafse nabootsing)

Nr. 37 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2015, Weduwe Kopland/Stichting Het Kopland, IEF 14892 (geen toepassing negatieve reflexwerking artikel 2.19 BVIE nu gebruik pseudoniem geen merkgebruik is; geen schending zorgvuldigheidsnorm nu de belangenafweging bij gebreke van een concreet belang van de appellante dient uit te vallen in het voordeel van de Stichting)

Nr. 38 Rechtbank Den Haag 13 mei 2015, Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA, IEF 14983 (prejudiciële vragen; bevoegdheidsregeling, samenloop, EEX-Vo oud)

Procesrecht
Nr. 39 Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 januari 2015, Herman Jansen Beverages/Di Fiorito, IEF 14905 (een overeenkomstig art. 700 Rv. gegeven verlof tot beslaglegging kan naar zijn aard niet buiten Nederland ten uitvoer worden gelegd.)

Nr. 40 Vzr. Rechtbank Den Haag 10 juli 2015, Wieland/GIA, IEF 15098, ECLI:NL:RBDHA:2015:8082 (Haagse voorzieningenrechter legt prejudiciële vragen aan Hoge Raad voor over de vergoedbaarheid van gedaagdes proceskosten, al dan niet ex art. 1019h Rv, na intrekking door eiser van een kort geding)

Nr. 41 HvJ EU 16 juli 2015, C-681/13. Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD, IEF 15118, ECLI:EU:C:2015:471
Hier de losse artikelen29 juni 2015 - BIE 66

Berichten IE juni 2015

Artikel
The Unitary Patent Package, the Court of Justice, Union Law & a further response to the academics Wouter Pors 134

Rechtspraak
Merkenrecht
Nr. 26 Rechtbank Den Haag 21 januari 2015, City Box/Boxaround, IEF 14585 (buitengerechtelijke toezegging onvoldoende mede omdat de inbreuk niet wordt erkend; algemeen verbod)
Noot T.E. Deurvorst 142

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 27 Gerechtshof Den Haag 14 oktober 2014, Duyvis/Teckru, IEF 14282 (nieuwheid, uitvindingshoogte; onrechtmatige handhaven van octrooi; samenloop Europees en Nederlands octrooi voor zelfde uitvinding) 149
Nr. 28 Rechtbank Den Haag 16 december 2014, BASF/IGM Resins, IEF 14479 (inbreuk vordering; bewijs over toepassing werkwijze in China; aanbod inspectie) 150
Nr. 29 Rechtbank Den Haag 28 januari 2015, Beton/Livingproof, IEF 14621, ECLI:NL:RBDHA:2015:1886 (inbreuk; interpretatie element in conclusie; kostenveroordeling; onvoldoende specificatie) 150

Merkenrecht
Nr. 30 Hof van beroep Antwerpen 26 februari 2015, Luxurycarselection/Porsche, IEF 14759 (te koop aanbieden van gewijzigde Porsche levert merkinbreuk op) 151

Handelsnaamrecht
Nr. 31 Vzr. Rechtbank Gelderland 20 februari 2015, X/Kenco, IEF 14720, ECLI: NL:RBGEL:2015:1350 (handelsnaam; onderneming kan ook met twee of meer handelsnamen aan handelsverkeer deelnemen; verwarringsgevaar; domeinnaam) 151

Auteursrecht
Nr. 32 Vzr. Rechtbank Den Haag 18 maart 2015, Imperial/ÇAK, IEF 14777 (auteursrecht op spijkerbroek) 152
Hier de losse artikelen26 mei 2015 - BIE 65

Berichten IE mei 2015

Artikelen
De Grote Kamer van Beroep kiest voor een beperkte toepassing van Art. 84 EOV in oppositie – Peter de Lange en Koen Bijvank 98
Het UPC debat – Petitie van ruim 40 academici 103
Reactie van Wouter Pors 105
Repliek van academici 108

RECTIFICATIE
Aanvulling bij Rechtspraak Nr. 15 van het april-nummer 113

Rechtspraak

Octrooirecht
Nr. 20 Grote Kamer van Beroep EOB, geconsolideerde zaken G 2/12 en G 2/13, 25 maart 2015, Tomatoes II en Broccoli II, IEF 14812 (octrooieerbaarheid van het resultaat van een wezenlijk biologische werkwijze)
– met noot van P.A.C.E. van der Kooij 113

Rechtspraak in het kort

Octrooirecht
Nr. 21 Gerechtshof Den Haag 18 november 2014, Novartis/Alvogen en Focus Farma, IEF 14382, ECLI:NL:GHDHA: 2014:3611 (ingeroepen octrooi naar voorlopig oordeel nietig wegens uitbreiding van materie) 128
Nr. 22 Raad van State 18 februari 2015, Syngenta/Octrooicentrum Nederland, IEF 14669 (geen termijn verbonden aan het rechtsmiddel van art. 17 lid 2 Verordening (EG) nr. 1610/96) 129

Merkenrecht
Nr. 23 Gerecht EU 5 februari 2015, Environmental Manufacturing/OHIM, IEF 14639 (gemeenschapsmerk; relatieve weigeringsgronden; artikel 8 lid 5 GMVo; bewijs van verwateringsgevaar en gevaar voor meeliften (‘free-riding’); tardieve argumenten) 130
Nr. 24 Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2015, Fuelplaza B.V./Gaos B.V., IEF 14734 (art. 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft niet tot doel de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen; het registreren van een domeinnaam die overeenkomt met het merk van een ander levert op zichzelf geen misbruik van recht op) 131

Procesrecht
Nr. 25 Hoge Raad 13 februari 2015, Leidseplein/Red Bull II, IEF 14652 (binding verwijzingshof aan door HvJ EU aangenomen feiten?; reis- en verblijfkosten vallen onder art. 1019h Rv; ook uren van advocaat die niet heeft gepleit; vermindering opgevoerde proceskosten wegens verondersteld dubbel werk) 13101 mei 2015 - BIE 63

Nieuwe inloggegevens 2015 actief

Sinds 1 april 2015 zijn uw nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord voor deze website actief. Deze vindt u op de factuur van 2015. Geen gegevens? Stuurt u ons een e-mail voor de nieuwe accountgegevens.30 april 2015 - BIE 64

Berichten IE april 2015

Artikel
Doorvoer counterfeit strafbaar; koerswijziging van het Strafrecht
– Alexmarie Christine Alberto 73

Rechtspraak

octrooirecht
Nr. 15 Gerechtshof Den Haag 27 januari 2015, Novartis/Sun Pharmaceutical Industries, IEF 14599 (prioriteit en een mind willing to understand; indirecte inbreuk op een Swiss-type claim)
– met noot van T. Blomme 79

Rechtspraak in het kort

Merkenrecht
Nr. 16 OHIM Cancellation Division 15 oktober 2014, Alexander Wang/Etincelle, IEF 14477 (gemeenschapsmerk ALEXANDER WANG door OHIM nietig verklaard vanwege depot te kwader trouw) 94

Nr. 17 Hoge Raad 20 februari 2015, Ajax/Promosports, IEF 14684, ECLI:NL:HR:2015:397 (beoordelingsmaatstaf bij geringe mate van overeenstemming merk en teken; reeds geringe overeenstemming rechtvaardigt globale beoordeling van verwarringsgevaar of verband) 95

Nr. 18 Rechtbank Overijssel 11 februari 2015, Ten Cate/Twentse Damast, IEF 14663 (normaal gebruik van merken in een (her-)opstartfase van een onderneming) 95

Procesrecht
Nr. 19 HvJ EU 22 januari 2015, zaak C-441/13, Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW, IEF 14598 (inter nationale bevoegdheid; auteursrechten; plaats waar schadebrengende feit zich heeft voorgedaan) 9624 maart 2015 - BIE 62

Berichten IE maart 2015

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2014 – Deel II – Rein-Jan Prins 54

Rechtspraak
Merkenrecht

Nr. 11 HvJ EU 18 september 2014, zaak C-205/13, Hauck/Stokke, IEF 14209, ECLI:EU:C:2014:2233 (uitlegging van artikel 3, lid 1, van de merkenrichtlijn; weigering van inschrijving of nietigverklaring; driedimensionaal merk; verstelbare Tripp Trapp-kinderstoel; teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald)
– met noot van M.F.J. Haak 61

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht

Nr. 12 Vzr. Rechtbank Den Haag 21 juli 2014, Argus IP Management/Voxbone, IEF 14081, ECLI:NL:RBDHA:2014:9894 (geen sprake van directe of indirecte octrooiinbreuk; geen onredelijke proceskostenopgave) 70

Merkenrecht

Nr. 13 HvJ EU 10 november 2014, Ford Motor Company/X, IEF 14520 (prejudiciële vragen over merkgebruik voor reserveonderdelen als bedoeld in art. 14 van de Modellenrichtlijn (reparatieclausule)) 72

Kwekersrecht
Nr. 14 Hof van Beroep Gent 1 december 2014, Jean Hustin & Jo Goossens/Kanzi, IEF 14459 (vervolg op HvJ EU 20 oktober 2011, BIE 2011, nr. 117, p. 400 e.v.; geen uitputting van kwekers- en merkrecht) 7226 februari 2015 - BIE 61

Berichten IE februari 2015

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2014 – Deel I
- Rein-Jan Prins p.30

Artikel
Bevoegdheid grensoverschrijdende voorlopige voorziening Reactie op Kelkensberg en Bremer: Inbreuk vs. Nietigheid in grensoverschrijdende gevallen; is de Nederlandse octrooirechter bevoegd? BIE, oktober 2014
- Arvid van Oorschot p.40

Rechtspraak
Auteursrecht

Nr. 7 Hoge Raad 14 november 2014 IEF 14377, ECLI:NL:2014:3241 (Sjopspel)
Met noot  van T.E. Deurvorst p.43

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht

Nr. 8 Vzr. Rechtbank Den Haag 17 februari 2014 IEF 13564 (Ajinomoto /GBT) p.49
Nr. 9 Gerechtshof Den Haag 4 maart 2014 IEF 13657 (Schnell /Schilt Engineering) p.50

Merkenrecht
Nr. 10 Hof van Justitie EU 5 juni 2014 IEF 14424 (Coty Germany/First Note Perfumes) p.5130 januari 2015 - BIE 60

Berichten IE januari 2015

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report 2014; Trademarks, designs and unfair competition – Part II
– Ulrich Hildebrandt

Rechtspraak octrooirecht
Nr. 1 Rechtbank Den Haag 10 september 2014, Ajinomoto/Global Bio-Chem Technology, IEF 14187, ECLI:NL:RBDHA:2014:11601
– met noot van J.H.J. den Hartog

Ongeoorloofde mededinging
Nr. 2 Hoge Raad 11 juli 2014, Eneco Holding N.V./Stichting Ronde van Nederland en International Cycling Sports Organisation B.V., ECLI:NL:HR:2014:1627
– met noot van C.J.J.C van Nispen

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 3 Raad van State 15 januari 2014, Astion Dermatology/NL Octrooicentrum, IEF 13490, ECLI:NL:RVS:2014:10

Merkenrecht
Nr. 4 Hof van Justitie EU 19 juni 2014, Oberbank en Santander/Deutscher Sparkassenund Giroverband eV., IEF 13958
Nr. 5 Rechtbank Den Haag 22 oktober 2014, Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA, IEF 14305

Procesrecht
Nr. 6 Gerechtshof Den Haag 25 november 2014, Binka Vastgoed B.V. h.o.d.n. Containerbox/City Box Holding B.V., IEF 1441331 december 2014 - BIE 59

Berichten IE december 2014

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report 2014; Trademarks, designs and unfair competition – Part I
– Ulrich Hildebrandt

Artikel
Het International Licensing Platform: een mijlpaal
– Marian Suelmann en Paul van der Kooij

Rechtspraak Octrooirecht
Nr. 62 Hoge Raad 3 oktober 2014, Leo Pharmaceutical Products/Sandoz, IEF 14252, CLI:NL:HR:2014:2900 – met noot van J.H.J. den Hartog

Conclusie D.W.F. Verkade inzake Leo Pharmaceutical Products/Sandoz, onderdelen 2, 3, 4 en 7

Gerechtshof Den Haag 9 april 2013, IEF 12548, CLI:NL:GHDHA:2013:BZ6268
Rechtbank Den Haag 11 februari 2009, Leo Pharma/Sandoz, IEF 7565

Rechtspraak in het kort Merkenrecht
Nr. 63 Gerechtshof Den Haag 14 oktober 2014, Red Bull/Lamborghini, IEF 1427830 november 2014 - BIE 57

Berichten IE november 2014

Artikel
Proceskostenveroordeling volgens “de glijdende schaal van Verkade”. Het ongeldigheidsverweer in IE-zaken en de (niet-) toepasselijkheid van art. 1019h Rv – Charlotte Vrendenbarg 226

Conclusie Mr. D.W.F. Verkade inzake Leo Pharmaceutical Products/Sandoz BV, onderdelen 1, 5 en 7 231

Rechtspraak
modellenrecht

Nr. 58 HvJ EU 19 juni 2014, C-345/13, Karen Millen/Dunnes, IEF 13959 (uitlegging van de artikelen 6 en 85, lid 2, van Gemeenschapsmodellenverordening; beoordeling van het eigen karakter van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en van de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt; vergelijking van betrokken model met de kenmerken van verschillende, voor het publiek beschikbaar gestelde modellen) – met noot van J.L.R.A. Huydecoper 239

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht

Nr. 59 Vzr. Rechtbank Den Haag 19 december 2013, Unilever/Procter & Gamble, IEF 13362 (voorzieningenrechter bevoegd ondanks overeenkomst tot arbitrage; spoedeisend belang; octrooi geldig; inbreukverbod toegewezen) 248

Nr. 60 Vzr. Rechtbank Den Haag 23 december 2013, Novartis/Alvogen en Focus Farma, IEF 13378 (ingeroepen octrooi naar voorlopig oordeel nietig) 251

Merkenrecht
Nr. 61 Rechtbank Noord-Nederland 27 augustus 2014, Technical Support Oosterhout/TSO Techniek, IEF 14157 (vordering tot intrekking licentie en vordering tot verbod gebruik beeldmerk levert misbruik van recht op) 252

Boekaankondiging
Peter Claassen en Jeff Keustermans (red.), Landmark IP decisions of the European Court of Justice 2008-2013, Brussel/Gent, Larcier, 2014 – Constant van Nispen 25230 oktober 2014 - BIE 56

Berichten IE oktober 2014

Artikel
Inbreuk vs nietigheid in grensoverschrijdende gevallen; is de Nederlandse octrooirechter bevoegd? - Lianne Kelkensberg en Jaap Bremer

Rechtspraak
Merkenrecht
Nr. 53 HvJ EU 10 juli 2014 Interieur Apple-winkels IEF 14031; zaak C-421/13

Rechtspraak in het kort
Merkenrecht
Nr. 54 HvJ EU 10 juli 2014 Netto Marken-Discount  Zaak C-420/13, IEF 14030

Nr. 55 Gerechtshof Den Haag 15 juli 2014 Kettle Foods/Intersnack IEF 14084

Nr. 56 Gerechtshof Den Haag 22 juli 2014 Recticel – WISSFLEX/Swiss Sense IEF 14059; ECLI:NL:GHDHA:2014:2418

Handelsnaamrecht
Nr. 57 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2013 Bel Installatietechniek/ITW Eibergen IEF 13886, ECLI:NL:GHARL:2013:9630;IEF 13460, ECLI:NL:GHARL:2013:970508 oktober 2014 - BIE 55

Berichten IE september 2014

Artikel
Bescherming van knowhow in Nederland: huidige stand van zaken en vooruitblik aan de hand van de ontwerp richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen – Deel II – Maarten Schut en Sophie van Loon

Rechtspraak
Octrooirecht

Nr. 48 Gerechtshof Den Haag 10 juni 2014, Sandoz/AstraZeneca, ECLI:NL:GHDHA:2014:2500, IEF 13923 – met noot van K.M.L. Bijvank

Rechtspraak in het kort
Merkenrec
ht
Nr. 49 Rechtbank Overijssel 25 juni 2014, Prima Vita GmbH/Triscom B.V., ECLI:NL:RBOVE:2014:3547, IEF 13994

Merkenrecht/Auteursrech
t
Nr. 50 Rechtbank Amsterdam 4 juni 2014, Studio 100/Vrolijke Kabouters en Pret Piraat, ECLI:NL:RBAMS:2014:3882, IEF 13912

Handelsnaamrecht

Nr. 51 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2014, All4Fysio/FysioSupplies, IEF 13786

Oneerlijke handelspraktijken

Nr. 52 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 mei 2014, Telefoongids.com/Stichting Gilde, ECLI:NL:GHARL:2014:3884, IEF 13848